Skip to main content

PROGRAMMA

De kern van de leergang wordt gevormd door vier blokken (3x 2 dagen en 1x 1 dag). Tussen blok 2 en 3 heb je een coachgesprek en 3 maanden na het laatste blok ontvang je een follow-up mail als reminder om stil te staan bij de concrete stappen die jij met succes hebt gezet, wat nodig is om dit vast te houden en je ook kan helpen te bepalen wat je volgende stappen (kunnen) zijn.

Blok 1

Staat in het teken van persoonlijk leiderschap: jouw basis. Je verkent jouw kwaliteiten, successen, drijfveren en waarden en krijgt meer besef van ‘gender issues’. Ook staan we stil bij de emoties die jou drijven en hoe je deze kunt reguleren. Je gaat aan het werk met zaken als grenzen stellen, keuzes maken en welke balans je wilt creëren in je werk – leven.

Blok 2

Geeft je dieper inzicht in de wijze waarop jij impact hebt op anderen. Hoe jij invloed uitoefent, dingen voor elkaar krijgt en ook hoe jij met conflicten omgaat. Je leert hoe je een samenwerking teweeg kunt brengen waarin jouw doelen gedeeld worden. We staan ook stil bij zaken als macht en tegenwerking en welke eisen dat stelt aan jou.

Blok 3

Helpt je inventariseren welke factoren in de context en cultuur van de organisatie motiverend zijn voor jouw werkplezier en effectiviteit en welke jou belemmeren. Je krijgt zicht op het effect van jouw leiderschapsstijl en hoe je vanuit jouw rol en positie (duurzame) veranderingen kan leiden met kennis van het politieke spel. Tot slot presenteer je waar je over een jaar wilt staan – jouw ‘stip op de horizon’ en laat je hierbij inspireren door tips en vragen van de groep.

Blok 4 

In dit afsluitende eendaagse blok breng je je leerpunten en inzichten ‘samen’ en presenteer je je visie en (actie)plan in de middag. Aansluitend sluiten we de leergang feestelijk af.

Tussen blok 2 en 3 heb je een persoonlijk coachgesprek en 3 maanden na het laatste blok ontvang je een follow-up mail als reminder om stil te staan bij de concrete stappen die jij met succes hebt gezet, wat nodig is om dit vast te houden en je ook kan helpen te bepalen wat je volgende stappen (kunnen) zijn.

Intake

EQ test & intakegesprek
nader in te plannen

Kick-off

Kennismaken met elkaar en werkwijze, uitwisselen leervragen.
Avondbijeenkomst

Blok 1 – Ik

Persoonlijk leiderschap als basis

2 dagen

Blok 2 – Wij

De relatie met anderen: welke invloed / impact heb je op jouw samenwerkingsrelaties

2 dagen

Coachgesprek

Individuele thema’s & leiderschaps-test

Blok 3 – Context

Invloed uitoefenen op organisatieveran-
dering vanuit jouw visie en ambities

2 dagen

Blok 4

Samenbrengen leerpunten en inzichten. Presentatie visie en plan. Feestelijke afsluiting.

1 dag

2 dagen

2 dagen

2 dagen

1 dag

  • Wil jij vanuit jouw kracht en eigenheid (meer) invloed uitoefenen en impact hebben?

  • Wil jij je ambities en drijfveren verhelderen om je koers uit te zetten en bewuste keuzes te maken?

  • Wil jij jezelf meer zichtbaar maken en effectiever je plek innemen?

  • Wil jij je leiderschap verder ontwikkelen en versterken om een verschil te maken voor anderen?

De kern van de leergang is voor mij: Bewuster van mijn eigen kunnen, van mijn eigen stijl, van mijn belemmeringen. Meer kaders gekregen om zaken te duiden en te snappen en daardoor aan te kunnen gaan.

– opleider huisartsgeneeskunde, 51 jaar

Voor mij staat de leergang voor bezinning & oefenmomenten, voor meer helderheid & daa helderder over communiceren en bovenal dat het me heeft geholpen focus aan te brengen in mijn werk zodat ik daar meer voldoening uit haal.

– arts Maatschappij en Gezondheid, 39 jaar

Het heeft mij dichter bij mijzelf gebracht, en het heeft mij ook de ander meer doen respecteren en begrijpen wat in dit proces heel belangrijk is.

– uroloog, 45 jaar

Wat ik goed aan de leergang vind is het sparren met andere vrouwen en van wie je de kunst kan afkijken. Het feit dat je 3x twee dagen afgezonderd met deze materie kunt stoeien. Het goed opgezette programma en de goede begeleiding.

– KNO-arts, 52 jaar