Skip to main content

PRAKTISCHE
INFORMATIE

De leergang is ontwikkeld voor vrouwelijke artsen die enige jaren werkzaam zijn en naast hun klinische werk betrokken zijn bij projecten en/of een rol vervullen – bijvoorbeeld als staflid, praktijkhouder, teamleider of medisch manager – waarbij leiderschap en visie van belang zijn en die verder willen ontwikkelen en versterken. Doel is deelnemers te ondersteunen bij het ontwikkelen van een effectieve(re) leiderschapsstijl waarmee zij als professional vanuit hun rol, positie en visie invloed kunnen uitoefenen. Iedere groep omvat 12-14 deelnemers zodat er volop ruimte is voor eigen leerwensen, inbreng en de vertaalslag naar de eigen praktijk.

Locatie

De leergang vindt tweemaal per jaar plaats op Landgoed Kruivestein, Gooyerdijk 211, 3972 MH Driebergen. Een inspirerende locatie in het groen vlakbij Utrecht. Aangeraden wordt om in ieder geval het eerste blok te blijven overnachten. Overnacht wordt bij Hotel Bergse Bossen in Driebergen of Hotel Woudschoten in Zeist. Op het aanmeldformulier kun je aangeven of je wilt overnachten tijdens het eerste blok. Wij reserveren dan een kamer voor je bij een van deze locaties, afhankelijk van beschikbaarheid. Voor de overige blokken dien je zelf je overnachting te regelen.

De Kick-off vindt in de avond plaats op Landgoed Kruivestein, Gooyerdijk 211, 3972 MH in Driebergen-Rijsenburg.

Tijden

De Kick-off: inloop met broodje vanaf 18.30 uur – start programma 19 uur – afronding tussen 21-21.30 uur.

Wat betreft de 2-daagse blokken:
Dag 1: inloop met koffie/thee vanaf 9.30 uur – het programma start om 10 uur – afsluiting ca 17.30 uur.

Dag 2: inloop met koffie/thee vanaf 8.30 uur – het programma start om 9 uur – afsluiting ca 17 uur.

Blok 4 (1 dag) : inloop met koffie/thee vanaf 8.30 uur – het programma start om 9 uur – afsluiting ca 17 uur.

Accreditatie

De leergang is geaccrediteerd met 40 punten (GAIA).

Opzet leergang

Sinds de start van de leergang is de aard en de opzet niet wezenlijk gewijzigd, toch heeft elke leergang steeds ook het karakter van maatwerk, doordat wij op de actualiteit inspelen en als begeleiders meebewegen met de bijzondere inbreng, wensen en verlangens van de deelnemers. Drie pijlers staan garant voor deze dynamiek:

  • als eerste het praktische oefenen, met elkaar én met een acteur tijdens blok 2, experimenteren en reflecteren. Theoretische concepten rondom leiderschap, cultuur en gender zijn ter voorbereiding en ter ondersteuning en  zijn vervlochten in het programma, veelal in de vorm van korte presentaties.
  • daarnaast geeft de individuele begeleiding en coaching halverwege blok 2 en 3 verdieping van ieders leerproces en biedt iedere deelnemer de gelegenheid te focussen op de eigen persoonlijke geschiedenis, leerwensen en dilemma’s.
  • tot slot: al naar gelang de leerwensen van de deelnemers worden 1-2 (wisselende) gasten en/of rolmodellen uitgenodigd om een inspirerende bijdrage te leveren aan het programma.
kruivestein locatie leiderschap vrouwelijke artsen

Programma

De leergang start met een persoonlijke intake waarin we stilstaan bij waar jij nu staat, jouw loopbaan, levensloop en EQ. Ook bespreken we jouw leervraag en verwachtingen van de leergang. De gezamenlijke ‘aftrap’ – de Kick-off – vindt 3-4 weken voor het eerste blok plaats. Tijdens deze Kick-off maak je dan kennis met de andere deelnemers en krijgt een ‘voorproefje’ van de werkwijze en dynamiek tijdens de leergang.

Het eerste blok van 2 dagen staat in het teken van persoonlijk leiderschap: jouw basis. Blok 2 geeft je dieper inzicht in de wijze waarop jij impact hebt op anderen. Blok 3 helpt je inventariseren welke factoren in de context en cultuur van de organisatie motiverend zijn voor jouw werkplezier en effectiviteit en welke jou belemmeren. Tussen blok 2 en 3 heb je een persoonlijk coachgesprek. In blok 4 breng je ‘het geleerde’ samen en houd je ter afsluiting een presentatie over jouw visie en waar je over een jaar wilt staan. 3 maanden na het laatste blok ontvang je een follow-up mail als reminder om stil te staan bij de concrete stappen die jij met succes hebt gezet, wat nodig is om dit vast te houden en je ook kan helpen te bepalen wat je volgende stappen (kunnen) zijn.

De ervaring leert dat veel groepen ongeveer een jaar na de start behoefte hebben aan een terugkomdag en/of verdiepende workshop. Het programma wordt in dat geval in overleg bepaald, waarbij uitwisseling van ervaringen en successen over het algemeen een vast onderdeel is. De kosten voor dergelijke activiteiten zijn niet inbegrepen bij de deelnamekosten.

Intake

EQ test & intakegesprek
nader in te plannen

Kick-off

Kennismaken met elkaar en werkwijze, uitwisselen leervragen.
Avondbijeenkomst

Blok 1 – Ik

Persoonlijk leiderschap als basis

2 dagen

Blok 2 – Wij

De relatie met anderen: welke invloed / impact heb je op jouw samenwerkingsrelaties

2 dagen

Coachgesprek

Individuele thema’s & leiderschaps-test

Blok 3 – Context

Invloed uitoefenen op organisatieveran-
dering vanuit jouw visie en ambities

2 dagen

Blok 4

Samenbrengen leerpunten en inzichten. Presentatie visie en plan. Feestelijke afsluiting.

1 dag

2 dagen

2 dagen

2 dagen

1 dag

  • Wil jij vanuit jouw kracht en eigenheid (meer) invloed uitoefenen en impact hebben?

  • Wil jij je ambities en drijfveren verhelderen om je koers uit te zetten en bewuste keuzes te maken?

  • Wil jij jezelf meer zichtbaar maken en effectiever je plek innemen?

  • Wil jij je leiderschap verder ontwikkelen en versterken om een verschil te maken voor anderen?

We hebben veel geleerd, heel veel zelfs en ook veel gelachen met elkaar. En misschien wel het allerbelangrijkste: ik heb een groep met vertrouwelingen gekregen waar ik altijd op terug kan vallen.

– huisarts, 41 jaar

Zodra je meer en meer leidinggevende rollen gaat vervullen en je werk meer 'politiek' wordt, kom je in een ander speelveld, met een andere dynamiek en andere spelregels terecht. En niemand legt je uit hoe het werkt. Door de leergang ben ik effectiever geworden in het beïnvloedingsspel met behoud van mijn authenticiteit.

– intensivist, 39 jaar

Wat ik goed aan de leergang vind is het sparren met andere vrouwen en van wie je de kunst kan afkijken. Het feit dat je 3x twee dagen afgezonderd met deze materie kunt stoeien. Het goed opgezette programma en de goede begeleiding.

– KNO-arts, 52 jaar

Het heeft mij dichter bij mijzelf gebracht, en het heeft mij ook de ander meer doen respecteren en begrijpen wat in dit proces heel belangrijk is.

– uroloog, 45 jaar